Diana.


I vor lokalforening er der god orientering gennem medlemsbladet Diana der udkommer 2 gange om året, som regel den første uge i månederne januar og august.

I Diana bliver du orienteret om de aktiviteter, der er planlagt på udgivelsestidspunktet. I kolofonen på side tre er der altid en oversigt, der oplyser om bestyrelsens og udvalgenes sammensætning. Endvidere indeholder bladet jagtberetninger, og forskellige informationer om jagt, vildt og våben.

Aktuelle oplysninger om foreningen og dens aktiviteter fås på hjemmesiden www.sjf.dk
Næste nr.


2018


2017 nr. 1


2017 nr. 2


2016 nr. 1


2016 nr. 2


2015 nr. 1


2015 nr. 2


2014 nr. 1


2014 nr. 2


2013 nr. 1


2013 nr. 2


2012 nr. 1


2012 nr. 2


2011 nr. 1


2011 nr. 2


2010 nr. 1


2010 nr. 2


2009 nr. 1


2009 nr. 2