Kursus i vildtsygdomme & hygiejne.

Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne.

Husk: at medbringe dit jagttegn til kurset - ellers kan du ikke få bevis for kurset! 

Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder: 

Indhold:  

Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.  

Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre  faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.  

Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer  m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.  

Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse  med afsætning af levende vildt.  

Målgruppe: 

Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder. 

Praktisk: 

Kurset afholdes på hverdage kl. 18-22. Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.