Jægerråd

Jægerråd i Københavns Kommune omfatter:

Kalvebod Jagtklub (KJK)

Storkøbenhavns Jagtforening (SJF)

Precision Rifel Shooters Denmark (PRS DK)

Øvrige medlemmer af Danmarks Jægerforbund med bopæl i Københavns Kommune


Bestyrelsen pr. 11. januar 2018

Formand
Ole Jervin (SJF)
27143552
olejervin@gmail.com

Næstformand
Frank Rattleff (SJF)
31478890
frank.rattleff@sjf.dk

Bestyrelsesmedlem
Berit Valentin (KJK)
kreds7@jaegerne.dkSekretær
Jens Bitsch Larsen (KJK)
22493915
bitsch@larsen.dk

Bestyrelsesmedlem
Ole Pedersen (SJF).
ole.pedersen@sjf.dk
Grønt Råd Reprænsentant 
Ole Jervin (SJF)
27143552
olejervin@gmail.com