Skydeudvalg - Riffelskydebanerne

Udvalgsformand:
Søren List
26131101

Medlem:
Henning Nielsen
42649475

Vakant

Medlem:
Rune Hjortborg
28902726


Jagttegnsudvalg

Udvalgsformand:
Jagttegnskursuslærer
Lars Frøkjær Hansen
41984499

Jagttegnskursuslærer
Frank Rattleff
31478890

frank.rattleff@sjf.dk

Jagttegnskursuslærer
Poul Kannik
20616144

poul.kannik@sjf.dk


Jagttegnskursuslærer
Ole Pedersen
40434024
ole.pedersen@sjf.dk

Jagttegnskursuslærer
Hans-Erik Fogh
26155814

hans-erik.fogh@sjf.dk

Jagttegnskursuslærer
Svend Isling
21326299

svend.isling@sjf.dk

Jagttegnskursuslærer
Robert Andresen

Jagttegnskursuslærer
Jens Tilsted
20740419


Vakant


Medieudvalg

Udvalgsformand
Ole Pedersen
40434024
ole.pedersen@sjf.dk

Udvalgsmedlem
Svend Isling
21326299
svend.isling@sjf.dk

Udvalgsmedlem
Bente Post-Pedersen
41718481
bente.post@sjf.dk

Udvalgsmedlem
Rune B. Hjortborg
28902726
rune.hjortborg@sjf.dk


Reguleringsudvalg

Udvalgsformand:
Ole Jervin
27143552
olejervin@gmail.com

Medlem
Rune B. Hjortborg
28902726
rune.hjortborg@sjf.dk

Vakant


Klubudvalg

Udvalgsformand:
Rune B. Hjortborg
28902726
rune.hjortborg@sjf.dk

Udvalgsmedlem:
Jens Tilsted
20740419
jens.tilsted@sjf.dk 

Udvalgsmedlem:
Vakant


Bueudvalg

Udvalgsformand:
Rune B. Hjortborg
28902726
rune.hjortborg@sjf.dk


Udvalgsmedlem:
Bo Stormly
30121549

Jagthorns- og Hundeudvalg

Udvalgsformand:
Poul Kannik
20616144
poul.kannik@sjf.dk