Skydeudvalg - Riffelskydebanerne

Udvalgsformand:
Søren List
26 13 11 01

Medlem:
Henning Nielsen
42 64 94 75

Medlem:
Rune Hjortborg
28 90 27 26

bm1@sjf.dk


Medieudvalg

Udvalgsformand
Ole Pedersen
40 43 40 24
ole.pedersen@sjf.dk

Medlem
Svend Isling
21 32 62 99
kasserer@sjf.dk

Medlem
Rune B. Hjortborg
28 90 27 26
bm1@sjf.dk


Reguleringsudvalg

Udvalgsformand:
Ole Jervin
27 14 35 52
olejervin@gmail.com

Medlem
Rune B. Hjortborg
28 90 27 26
bm1@sjf.dk


Klubudvalg

Udvalgsformand:
Rune B. Hjortborg
28 90 27 26
bm1@sjf.dk

Medlem:
Jens Tilsted
20 74 04 19
bm2@sjf.dk 


Bueudvalg

Udvalgsformand:
Vakant


Jagthornsudvalg


Udvalgsformand:
Ole Jervin

27 14 35 52 

olejervin@gmail.com
Hundeudvalg

Udvalgsformand:
Rune Klarskov Jensen
26 83 99 61
hti1@sjf.dkJagtskolen

Udvalgsformand: 

Carsten Toldevar Jørgensen 

26 77 30 02 

@sjf.dk

Jagttegnsudvalg

Udvalgsformand:

Jagttegnskursuslærer

Ole Jervin 

27 14 35 52 

olejervin@gmail.com


Jagttegnskursuslærer
Ole Pedersen 
40 43 40 24
ole.pedersen@sjf.dk

Jagttegnskursuslærer 

Carsten Toldevar Jørgensen

26 77 30 02

@sjf.dk


Jagttegnskursuslærer

Rune B. Hjortborg 
28 90 27 26 
bm1@sjf.dk


Jagttegnskursuslærer

Lars Frøkjær Hansen  
41 98 44 99 
formand@sjf.dk