Sådan får du "Riffeljagt tilladt" påført dit jagttegn

 1. Gennemfør Obligatorisk riffelskydeforløb 
 2. Bestå riffelprøven

1. RK0 - Obligatorisk riffelskydeforløb

Pris kr. 500

Storkøbenhavns Jagtforening tilbyder kontinuerligt målrettede skydeforløb specifikt rettet mod Riffelprøven. Vi har et korps af kompetente og uddannede instruktører som på skydebanen på Selinevej 5 tilbyder gennemgang af det obligatoriske skydeforløb som skal gennemføres forud for Riffelprøven. Alle er velkommen - tilmelding skal ske via nedenstående link.

Kurserne afholdes af Storkøbenhavns Jagtforening på vores skydebane i Københavns Skyttecenter 
Selinevej 5  
2300 København S.
Bane 5

Baneoversigt

Undervisning gennemføres af Storkøbenhavns Jagtforenings erfarne riffelinstruktører.

"SJF-Kursusforløb"

"Miljøstyrelsens Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb"

Personligt dokument for riffelskydeforløbet "Skema"


Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb? 

 • Nye jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke at fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb. 
 • Nye jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb. 
 • Nye jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen. 
 • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb. Skydeundervisning med egen riffel instruktør - Og du har ”banen helt for dig selv”.

Jagtskolen i SJF tilbyder dig 2 skydekursuser RK1 og RK2, som foregår på vores egne baner, under afslappede forhold, og hvor du/I har hele banen for dig/jer selv. Der vil ikke være andre til stede, udover dig/jer og senior instruktøren. Der vil maks. være 4 på et hold, som derved giver os rigtig god tid, til sammen at gennemgå de behov og ønsker og udfordringer, som netop du måtte have. Vi starter undervisningen med en kort snak om din erfaring, ønsker og udfordringer. Herefter ser vi på din riffel og gennemgår hvordan du og din riffel passer sammen. Herefter gennemgår god praktisk teori og ”fif” til at blive en god riffeljæger. Så går vi på vores egen 100 M skydebane, hvor vi sammen foretager korrekt indskydning af dit gevær. Vi vil foretage enten stående, liggende, knælende eller siddende skydning med forskellige former for anlæg, helt efter dit behov. Alt sammen for at sætte fokus på din vej til “det gode skud”, ikke blot én gang, men hver gang.


RK1 - INTRODUKTION TIL RIFFELSKYDNING.

Pris:

Medlem af SJF 750,00 kr.

Ikke medlem af SJF 900,00 kr.


Dette kursus henvender sig til ny jægeren, eller jægeren som snart skal til sin riffelprøve. Her er vi helt bevidst om, at man kan være usikker, og ikke helt ved hvordan man skal forholde sig i de forskellige situationer. Du vil her være i sikre hænder blandt vores senior instruktører, under nogle gode forhold, hvor vi arbejder med blandt andet Riffelprøven, indskydning af dit gevær, skydestillinger, aftræk, sigte, mental ro, og meget mere. 

Medbring: Riffel, ammunition -ca. 25 stk. (gerne træning og jagt ammunition), høreværn, evt. egen skydestok (der er dog mulighed for at låne, og afprøve forskellige skydestokke, hos os).


RK2 - RIFFELSKYDNING TIL LØBENDE VILDT.

Pris: 

Medlem af SJF 750,00 kr. 

Ikke medlem af SJF 900,00 kr.


Formålet med kurset er, at give den enkelte jæger en større forståelse for egne evner og begrænsninger ved skydning til løbende vildt - både i forhold til afstand og hastighed. Med den øgede jagt på større klovbærende vildt arter både i og uden for Danmark, er der et stigende behov for at jægeren kan sikre både det rette skud og være med til at sikre den høje jagtetik i forbindelse med jagt på løbende vildt. Der vil være mulighed for gennem praktisk afprøvning at udforske fordele og ulemper ved forskellige skydestillinger og hjælpemidler i forhold til hastighed på vildtet. Et gennemgående tema på kurset vil være muligheden for den enkelte kursist for at identificere, og udfordre, egne evner og begrænsninger. 

Jægeren medbringer selv sin jagtriffel og ammunition i en kaliber, der som minimum lever op til kravene om jagt på kronvildt for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. 

Der skydes på løbende vildt på 100 meter


2 RIFFELPRØVEN: 

Når du har gyldigt jagttegn, kan du efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til en jagtriffel. 

Men før du må gå på riffeljagt, skal du bestå en riffelprøve. 

Efter 1. juli 2020 skal du også have gennemført et obligatorisk skydeforløb forud for aflæggelse af riffelprøven, hvor du ud over at modtage skydeinstruktion med riffel har afgivet et antal skud fra forskellige skydestillinger.

Større vildtarter som hjorte, vildsvin og elge jages med riffel. Når du har bestået jagtprøven og gennemgået det obligatoriske riffelskydeforløb, skal du bestå en riffelprøve for at gå på jagt med riffel.

Dette gælder ikke for jægere, som bestod jagtprøven i 2013 eller før og hvor der på jagttegnet er anført "Riffeljagt tilladt"

Læs mere om riffelprøven HER

Hvem skal aflægge riffelprøve? 

Hvis du har taget jagttegn efter den 1. april 1994 og gerne vil gå på riffeljagt i Danmark, skal du bestå en riffelprøve, inden du lovligt kan gå på riffeljagt.


Der afholdes riffelprøver på SJF´s skydebaner, Bane 5
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5

2300 København S.

Den dd.mm.aaaa
Det vil være muligt at tilmelde sig riffelprøverne via
Selvbetjening på "Mit jagttegn" Link  Mit jagttegn

Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. Du har fem minutter til at afgive seks skud, hvoraf de fem skal ramme inden for træfområdet på en bukkeskive 100 meter borte.


Selve riffelprøven

Det våben, du anvender til prøven, skal være indskudt og i forsvarlig stand. Det er naturligvis vigtigt, at du har trænet med våbenet. Husk også at bruge samme ammunition, som du har trænet og indskudt med, da træfpunktet kan ændre sig meget ved ammunitionsskift.

Du kan læse mere om kravene til at bestå riffelprøven i "Instruks for riffelprøven".

Man kan ikke aflægge riffelprøve med et lånt våben, som man ikke har en personlig tilladelse til.

Man skyder til en skive som den viste nedenfor. 

De tvungne riffelprøver afholdes over hele landet.

Læs mere om selve prøven og dens aflæggelse på siden Om Riffelprøven.

Hvor du også finder eksempler på tiladte hjælpemidler.

Det er tilladt at anvende lyddæmper til riffelprøven!

Våbentilladelse til jagtriffel

Betingelser for våbentilladelser til jagtriffel kan du finde på Politiets Side om Våbentilladelse.
Riffelprøvens bukkeskive med træfpunktet vist, træfpunkts cirklen ses ikke på prøveskiven

Før prøven, skal du
 • Tilmelde dig riffelprøven.
 • Sikre, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens), ellers kan prøve ikke aflægges.

Ved prøven, skal du

 • Forevise gyldigt jagttegn, legitimation (for aspiranter over 18 år fotolegitimation).
 • Forevise bevis for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb.
 • Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunitionen skal til enhver tid opfylde gældende lovgivning vedr. beskydning af råvildt. Dog må der ved prøven anvendes al ammunition, der er beregnet til det anvendte våben, herunder fuldkappet.

Træning før Riffelprøven

Til de, der skal til riffelprøve, har vi fremstillet en ringskive hvor den yderste, fremhævede ring svarer til træfområdet på prøveskiven. Husk at medbringe det hjælpemiddel, I vil gå til prøve med! (Der er ikke meget, der kan hamle op med en godt udstoppet rygsæk.)


Vi har udlagt bane 1 og 2 (flere ved behov) til træning.

Vi tilbyder ikke træning på bukkeskive eller andre figurskiver,- først og fremmest fordi de ikke kan markeres fra skydestandpladsen og dermed kræver afbrydelse af skydningen for hver 6. skud, men også fordi de er meget arbejdskrævende at vedligeholde.

Instruktion til Aspiranten

Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du både har en vis træfsikkerhed med din jagtriffel, og at du kan betjene den på en forsvarlig måde.

Til skydningen må bruges de hjælpemidler, som du normalt vil have med på jagt.

Der må anvendes passende udstoppede patrontasker, rygsække og rygsækstole, og der må anvendes jagtstole, jagtstokke, et- eller flerbenede skydestokke samt støtteben monteret på riflen.

Ved passende udstoppet forstås udstoppet til at danne anlæg for riflen. Hjælpemidlerne skal have en udformning, der sandsynliggør, at de kan anvendes til jagt. Hjælpemidler, der falder udenfor denne beskrivelse må ikke anvendes. Dog må fysisk handicappede aspiranter anvende deres individuelt tilpassede hjælpemidler. Dette gælder såvel de af Skov- og Naturstyrelses godkendte som andre.

Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme inden for træfområdet.

Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasiner skal ske inden for den fastsatte skydetid. I tilfælde af en klikker - må ny patron anvendes.

Til god våbenbetjening hører at:

 • du ankommer til skydelinien med åben eller udtaget lås eller knækket våben
 • du ser gennem løbet, før du lader første gang
 • du har åben lås eller knækket våben, hvis du skifter skydestilling
 • du efterser kammer og magasin efter endt skydning
 • du forlader skydelinien med åben eller udtaget lås eller knækket våben
 • våbenet ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne
 • du i øvrigt betjener våbenet på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde

Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig.

Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde, er prøven ikke bestået.

Evt. funktioneringsfejl skal du selv afhjælpe inden for skydetiden (herunder også klikkere).

Hvis du får en klikker, skal du rette henvendelse til kontrollanten før låsen åbnes.

Prøven begynder på klarlinien, og den slutter, når du passerer klarlinien igen efter at skydningen er overstået, og der er foretaget markering.

Klagevejledning

Den prøvesagkyndiges afgørelse om ikke bestået prøve, kan inden fire uger efter prøvens aflæggelse påklages til:

Skov- og Naturstyrelsen
 1. Frilufts- og vildtforvaltning
Haraldsgade 53, 1
2100 København Ø