Hjorte - Elgbane


Husk at medbringe kontanter eller MobilePay, høreværn, jagttegn, våbentilladelse samt billedlegitimation.


Seriepriser: Hjort / Elg (12 skud pr. serie)
Medlemmer
30 kr.

Ikke medlemmer
50 kr.

Træning til løbende mål.

Der skydes fritstående på 100m, oftest til det Svenske Skytteforbunds  Elgskive, sjældnere Dansk Flugtskydningsforbunds Hjorteskive. Man kan, efter aftale med skydelederen, forsøge sig med skydestok, men de fleste skyder bedst uden.

Vi giver gode råd om klarstilling, forstørrelsesgrad og det omtrentlige foranhold, hvis det er første gang I prøver. Og husk at I gerne må undlade at skyde, hvis I ikke får ordentligt hold på Elgen. Så kører vi bare en ekstra tur. Bed eventuelt om et par "tørre løb" hvis spredningen tager overhånd.

Vi foreslår som indledende træning: 12 skud til løbende Elg/hjort. Enkeltskud på klarmelding som på en lerduebane.

For de mere avancerede kan vi anbefale den svenske mærkeserie, dvs. et skud til stillestående skive, der starter i skuddet, hvorefter der skydes et skud til skiven i løb. Eller man kan træne dobbeltskud til løbende skive.

Vi har godkendelse fra det Svenske og Danske Jægerforbund til at attestere godkendt Älgmærkeprøve. Vi har nu fremskaffet Elgmærkerne og de originale svenske attesthæfter i stedet for de gamle skydekort, vi hidtil har attesteret på.

Elgmærkereglerne:

Der skydes i fireskuds serier, som tæller enkeltvis. Man samle mærkeserier over en hel sæson indtil man opfylder kravet til et af mærkerne. Der skydes efter den ovenfor beskrevne model. En serie udgør et løb frem og tilbage og de tolv skud, vi sælger ad gangen, udgør altså tre svenske mærkeserier. I praksis får I skydelederen til at underskrive skydekortet (med Jeres navn på) og gemmer dem til de opfylder mærkekravet. Det koster ikke ekstra at skyde til mærke og det skal ikke aftales på forhånd, bortset fra at I skal skyde efter det rigtige program. Vi tager en beskeden betaling for selve mærket.

Kravene er:
Bronze: Tre serier uden forbiere, dvs. alle fire skud i ringene.
Sølv:      Tre serier uden forbiere og med 14 point eller over.
Guld:      Fire serier med 17 point eller derover.