Bestyrelsen

Al henvendelse om skydebaner og riffel-skydning bedes rettet til Søren List skydeudvalget på tlf. 26 13 11 01 eller soeren.list@sjf.dk.

Øvrige henvendelser kan ske på: info@sjf.dk.Formand
Lars Frøkjær Hansen
41 98 44 99
lars.f.hansen@sjf.dk

Kasserer
Svend Isling
21 32 62 99
svend.isling@sjf.dk

Bestyrelsesmedlem
Rune B. Hjortborg
28 90 27 26
rune.hjortborg@sjf.dkBestyrelsesmedlem
Jens Tilsted
22 93 67 81
jens.tilsted@sjf.dk

Bestyrelsesmedlem
Morten Emkjer
24 29 09 65
morten.emkjer@sjf.dk

Bestyrelsesmedlem
Hugo Emkjer
25 23 51 81
hugo.emkjer@sjf.dkBestyrelsesmedlem
Eric Yvanes
20 23 40 69
eric.yvanes@sjf.dk

Suppleant
Henrik Jagd
21 28 25 22
@sjf.dk

Suppleant
Berit Valentin
20 63 73 31
@sjf.dkRevisor
Hans Henrik Sand

Revisorsuppleant
Ole Pedersen