RK3 - RIFFELSKYDNING TIL LØBENDE VILDT.

kursusplan og tilmelding

Pris: 
Medlem af SJF 750,00 kr. 
Ikke medlem af SJF 900,00 kr. 

 Klik på den ønskede dato for tilmelding


***RK3-p.t. ingen planlagte kurser***Formålet med kurset er, at give den enkelte jæger en større forståelse for egne evner og begrænsninger ved skydning til løbende vildt - både i forhold til afstand og hastighed. Med den øgede jagt på større klovbærende vildt arter både i og uden for Danmark, er der et stigende behov for at jægeren kan sikre både det rette skud og være med til at sikre den høje jagtetik i forbindelse med jagt på løbende vildt. Der vil være mulighed for gennem praktisk afprøvning at udforske fordele og ulemper ved forskellige skydestillinger og hjælpemidler i forhold til hastighed på vildtet. Et gennemgående tema på kurset vil være muligheden for den enkelte kursist for at identificere, og udfordre, egne evner og begrænsninger.  

Jægeren medbringer selv sin jagtriffel og ammunition i en kaliber, der som minimum lever op til kravene om jagt på kronvildt for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi.  

Der skydes på løbende vildt på 100 meter