RK1 - Obligatorisk riffelskydeforløb

Bliv klar til Riffelprøven

Alle er velkommen

kursusplan og tilmelding

Pris 500,00 kr. Klik på den ønskede dato for tilmelding

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb?   

  • Nye jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke at fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb.   
  • Nye jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb.   
  • Nye jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen.   
  • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb. 

Obligatorisk riffelskydeforløb (RK1)

2024
Intet obligatorisk riffelskydeforløb uden våbentilladelse.

"Miljøstyrelsens vurdering af §32 (i Bekendtgørelse om jagttegn, red.) er, at idet der skrives, at det er aspiranten, der skal medbringe våben og den fornødne ammunition og våbentilladelse hertil, kan det obligatoriske riffelskydeforløb ikke aflægges med en lånt/overdraget riffel. Det er i vurderingen lagt til grund, at der henvises specifik til aspiranten, og idet man efter våbenloven som minimum skal have en bæretilladelse til en jagtriffel for at transportere (medbringe) et sådan våben, skal våbentilladelse være udstedt til den pågældende aspirant, der ønsker af aflægge riffelskydeforløbet."


Aflysningspolitik:

Tilmelding er bindende. 

  • Meldes der afbud 14 dage eller tidligere før refunderes halvdelen af beløbet. 
  • Meldes der afbud under 14 dage før refunderes beløbet ikke. 

Storkøbenhavns Jagtforening forbeholder sig retten til at aflyse arrangementer, hvor minimums­antallet af deltagere ikke er opnået, eller hvis andre omstændigheder gør, at arrangementet alligevel ikke kan gennemføres. I så fald refunderes deltagerbetalingen.


Vi har et korps af kompetente og uddannede instruktører som på skydebanen på Selinevej 5 tilbyder gennemgang af det obligatoriske skydeforløb som skal gennemføres forud for Riffelprøven. Alle er velkommen

Kurserne afholdes af Storkøbenhavns Jagtforening på vores skydebane i Københavns Skyttecenter  Selinevej 5   2300 København S. Bane 5

Baneoversigt

SJF-Kursusforløb

Miljøstyrelsens Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb


Obligatorisk Riffelskyde Forløb – Oplev Præcision og Sikkerhed! 

Vil du forbedre dine skydefærdigheder og lære grundlæggende rifleteknikker? 

Tilmeld dig vores obligatoriske riffelskyde forløb og oplev en unik mulighed for at styrke din præcision og sikkerhed med en riffel. 

Hvad får du ud af forløbet? 

Grundlæggende Skydning: - Lær essentielle rifleteknikker fra erfarne instruktører. 

Sikkerhedsinstruktioner: - Få en omfattende gennemgang af sikkerhedsprotokoller for at sikre en tryg oplevelse. Præcisionstræning: - Øv dig på at forbedre din præcision og målsætning under kyndig vejledning. 

Hvem kan deltage? Alle, uanset erfaring, er velkomne! 

Forløbet er designet efter retningslinier fra Miljøstyrelsen  

Tilmeld dig nu! Tag det første skridt mod at blive en dygtig skytte og oplev spændingen ved at beherske kunsten at skyde med en riffel. 

Tilmeld dig vores obligatoriske riffelskyde forløb i dag og kickstart din rejse mod præcision og sikkerhed! *Husk at respektere alle sikkerhedsregler og lovgivning vedrørende våbenbrug.


Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb?  

  • Nye jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke at fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb.  
  • Nye jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb.  
  • Nye jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen.  
  • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke at gennemføre det obligatoriske skydeforløb.