Nyhedsbrev

01-03-2017 02:53:52 af svend.isling@sjf.dk

Storkøbenhavns Jagtforening

Arrangementer marts 2017

7. marts 2017 kl. 19:30 - Safari jagt i Sydafrika med Matswani Safaris

 Hør alt om mulighederne for jagtrejse til Afrika

  • Kombirejser med jagt og fotosafari
  • Grupperejse for jægere, Bushland trofæjagt
  • Grupperejse for jægere, Eastern Cape specialjagt
  • Jagtrejser, individuelle

Du vil også hører om Trofæer, priser og rabatter

Yderligere oplysninger og tilmelding HER

**********************************************************

15. marts 2017 kl. 19:00 - Forberedelse af Mosetræf 2017

Mosetræf 2017 afholdes 18. juni  

Møde for alle medlemmer, der vil yde en indsats til Mosetræffet, vi har mange aktiviteter den dag så der er brug for mange hjælpere.

********************************************************** 

21. marts 2017 kl. 19:30 - Generalforsamling

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blandt de fremmødte medlemmer blive trukket lod om eventuelle tildelte jagtpladser fra Naturstyrelsen. 

Forslag, som det enkelte medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden (poul.kannik@sjf.dk) i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene vil blive offentliggjort på http://www.sjf.dk/ senest 2 uger før generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsændringer, se vedtægternes §12.
 
Foreningen er vært til kaffe med kage. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
 
************************************************************ 
28. marts 2017 kl. 19:30 Riffeljagt på vildsvin i det svenske
 
 
Yderligere oplysninger og tilmelding HER