Nyhedsbrev

21-02-2019 22:04:37 af svend.isling@sjf.dk

Nyhedsbrev marts 2019

Generalforsamling og arrangement i marts

 5. marts 2019 kl. 19:30 - Foredrag om råvildtet
 
Foredragsholder - Kim Lindgren
 
Foredraget indeholder bla. emner om:  Aldersbedømmelse af råvildt - Kønsfordelingen - Status på "Den fynske syge" - Gode/dårlige dyr - Sliksten - Snabelsko - Skal knopbukke, mordere og abnorme bukke afskyde - Hvad er en stærk buk - Efterårsfedningen og meget mere
 
Arrangementet er gratis men vi vil meget gerne af hensyn til traktementet have din tilmelding,  klik HER

 
19. marts 2019 kl. 19:30 - 19. marts 2019 kl. 19:30 - 
Generalforsamling 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blandt de fremmødte medlemmer blive trukket lod om eventuelle tildelte jagtpladser fra Naturstyrelsen. 

 

Forslag, som det enkelte medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene vil blive offentliggjort her på siden senest 2 uger før generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsændringer, se vedtægternes §12.

 

Foreningen er vært til kaffe med kage. 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

 

Vi vil meget gerne af hensyn til traktementet have din tilmelding, 

For at se dagsorden og for tilmelding  klik HER

 

  

 

Bemærk det er nu muligt at tilmeld sige forårets sidste arrangement den 2. april 2019 kl. 18:30 - Afslutning med spisning.

 

Oplysning om pris og tilmelding,   klik HER