24. april 2023 kl. 18:00 - Kursus i vildtsygdomme & hygiejne.

Kursus i vildtsygdomme & hygiejne.

Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne. 

Husk: at medbringe dit jagttegn til kurset - ellers kan du ikke få bevis for kurset!  

Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder. 

Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Indhold: 

  • Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.   
  • Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre  faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.   
  • Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer  m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.   
  • Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse  med afsætning af levende vildt.   

Målgruppe:  Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.  

Praktisk:  Kurset afholdes på hverdage kl. 18-22.  

Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.


Næste kursus:

24. april 2023 kl. 18:00