Artikler
Her kan du finde artikler som f.eks. nyheder, arrangementer, referater etc.

06-03-2020 11:31:19 06-03-2020 11:31:19 Ivan-Bjørn Jensen
23-09-2019 20:11:49 23-09-2019 20:11:49 Piger på jagt
09-08-2019 00:31:22 09-08-2019 00:31:22 Gamefair og forbundsmesterskab på Brahetrolleborg d. 3. august 2019.
29-05-2019 21:44:39 29-05-2019 21:44:39 Generalforsamling 2019
29-12-2018 19:53:37 29-12-2018 19:53:37 Giv din jagtforening et skub
14-11-2018 10:59:13 14-11-2018 10:59:13 Skydning ved stejle vinkler
20-08-2018 23:09:01 20-08-2018 23:09:01 Regler for jagt i Sverige
13-05-2018 23:34:36 13-05-2018 23:34:36 En beretning fra "over there" om jagt og fiskeri
15-03-2018 13:18:03 15-03-2018 13:18:03 Indskydning af riffel
30-12-2017 21:14:12 30-12-2017 21:14:12 SJF vildsvinejagter i sverige
14-03-2017 22:39:37 14-03-2017 22:39:37 Intro til jagtfeltskydning
14-01-2017 11:38:17 14-01-2017 11:38:17 Nyt medlemsnummersystem i Danmarks Jægerforbund
12-11-2016 19:22:30 12-11-2016 19:22:30 Lov om knive og blankvåben m.v. Loven træder i kraft den 1. juli 2016
08-11-2016 23:37:09 08-11-2016 23:37:09 Naturen kalder: Flere kvinder vil på jagt
25-08-2016 00:15:42 25-08-2016 00:15:42 - ”Fair, frit og sundt”. Skal det være biodynamisk, lokalproduceret og klimaneutralt? Det er ikke noget problem – spis vildtkød!
23-01-2015 22:44:16 23-01-2015 22:44:16 Fisketema uden røg i køkkenet
11-11-2014 20:11:21 11-11-2014 20:11:21 Nyjægerdag i Mosehuset
13-11-2013 17:19:20 13-11-2013 17:19:20 Den dag da Mosehuset blev indviet

Ivan-Bjørn Jensen
Skrevet af Svend @ 06/03 2020

En af foreningens gamle frontkæmper er gået bort.

 


 


 
 Ivan-Bjørn var med til at starte vor forenings undervisning af jagttegnselever, dengang bestået jagtprøve blev en betingelse for at få jagtegn. Det var helt tilbage til slutningen af 60-erne. Vi havde dengang foreningslokaler i Palægade. Der var stor søgning allerede fra starten, og der blev fremskaffet egnede borde og stole til de mange jagttegnselever. Der var på grund af de store tilmeldinger, Jagttegnsundervisning to til tre gange om ugen. Det var dengang et undervisningsforløb kunne tilbydes for ca. 200 kroner. Undervisningen var fra starten en meget stor succes. Senere måtte vi flytte undervisningen til et stort auditorium på Zoologisk museum, hvor denne undervisning foregik helt frem til 0-erne.

 
 


Ivan Bjørn var en passioneret jæger og lystfisker

 


Nekrolog over Ivan Bjørn Jensen.
Skrevet af Leif Pedersen


Ivan Bjørn Jensen der var mangeårrigt medlem af Dansk Jagtforenings hovedbestyrelse er d. 12.februar 2020 afgået ved døden, efter længere tids sygdom.

Ivan Bjørn Jensen har bl.a. været formand for Storkøbenhavns Jagtforening, og var i mange årfortaler for en sammenlægning af de tre jagtforeninger, Dansk Jagtforening, DanskStrandjagtforening og Landsjagtforeningen af 1923. Sammenlægningen var for at opnå bredere enighed, større vægt og saglighed i forhandlinger med de øvrige danske grønne foreninger.

Ivan blev i slutningen af 60-erne valgt ind i Dansk Jagtforenings repræsentantskab, hvor han snart blev indvalgt i Dansk Jagtforenings hovedbestyrelse og dermed også blev regionsformand i Nordsjælland.

Ivan blev da også det hovedbestyrelsesmedlem, der sammen med Dansk Jagtforenings formand Gustav Rønholt og næstformand Erik Skeel, skulle forhandle om sammenlægningen af de tre jagtforeninger for at danne Danmarks Jægerforbund, og netop arbejdet med det organisatoriskevar en af Ivans Bjørns stærke sider.

Ivan Bjørn Jensen var en meget loyal forhandler overfor Dansk Jagtforenings repræsentantskabs beslutninger, og arbejdede for at få flest mulige af disse indarbejdet i det kommende Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Ivan Bjørn var en passioneret jæger, lystfisker og især fluefisker med hang til de danske åer og norske elve efter ørred og laks.

Ivan Bjørn var en dygtig naturfotograf, og producerede da også flere film om bl.a.jægeruddannelsen og arbejdet med jagthunde, samt udarbejdelsen af bogligt materiale om Jagt i Danmark.

Et fint og afholdt menneske med stor interesse for livet i naturen, en dygtig jæger og jagthundemand er gået bort.

Æret være mindet om Ivan-Bjørn Jensen.