Artikler
Her kan du finde artikler som f.eks. nyheder, arrangementer, referater etc.

30-05-2024 22:46:28 30-05-2024 22:46:28 DJ - Forbundsmesterskab i jagthorn på kastellet
13-03-2024 14:10:27 13-03-2024 14:10:27 November 2023
11-10-2023 06:31:14 11-10-2023 06:31:14 Oktober 2023
08-12-2022 21:24:56 08-12-2022 21:24:56 SJF regulere mink i Utterslevmose
04-11-2022 02:28:19 04-11-2022 02:28:19 Referat for bestyrelsesmøde 02-11-2022
06-09-2022 22:19:03 06-09-2022 22:19:03 Referat for bestyrelsesmøde 23-08-2022
04-09-2022 20:15:10 04-09-2022 20:15:10 Hunt & hike
06-07-2022 23:32:32 06-07-2022 23:32:32 Referat for bestyrelsesmøde 21-06-2022
31-05-2022 21:34:13 31-05-2022 21:34:13 Referat for bestyrelsesmøde 17-05-2022
31-05-2022 21:10:44 31-05-2022 21:10:44 SJF Forretningsorden maj 2022
09-02-2022 17:21:00 09-02-2022 17:21:00 25. maj 2021 kl. 19:30 - Generalforsamling
09-02-2022 17:10:34 09-02-2022 17:10:34 17. marts 2020 kl. 19:30 - Generalforsamling
28-09-2021 12:53:45 28-09-2021 12:53:45 Jagt forbi - Poul Kannik
24-11-2020 16:21:26 24-11-2020 16:21:26 Igen er der ræve med skab
06-03-2020 11:31:19 06-03-2020 11:31:19 Ivan-Bjørn Jensen
23-09-2019 20:11:49 23-09-2019 20:11:49 Piger på jagt
09-08-2019 00:31:22 09-08-2019 00:31:22 Gamefair og forbundsmesterskab på Brahetrolleborg d. 3. august 2019.
29-05-2019 21:44:39 29-05-2019 21:44:39 Generalforsamling 2019
29-12-2018 19:53:37 29-12-2018 19:53:37 Giv din jagtforening et skub
14-11-2018 10:59:13 14-11-2018 10:59:13 Skydning ved stejle vinkler
20-08-2018 23:09:01 20-08-2018 23:09:01 Regler for jagt i Sverige
13-05-2018 23:34:36 13-05-2018 23:34:36 En beretning fra "over there" om jagt og fiskeri
15-03-2018 13:18:03 15-03-2018 13:18:03 Indskydning af riffel
30-12-2017 21:14:12 30-12-2017 21:14:12 SJF vildsvinejagter i sverige
14-03-2017 22:39:37 14-03-2017 22:39:37 Intro til jagtfeltskydning
08-11-2016 23:37:09 08-11-2016 23:37:09 Naturen kalder: Flere kvinder vil på jagt
25-08-2016 00:15:42 25-08-2016 00:15:42 - ”Fair, frit og sundt”. Skal det være biodynamisk, lokalproduceret og klimaneutralt? Det er ikke noget problem – spis vildtkød!
23-01-2015 22:44:16 23-01-2015 22:44:16 Fisketema uden røg i køkkenet
11-11-2014 20:11:21 11-11-2014 20:11:21 Nyjægerdag i Mosehuset
13-11-2013 17:19:20 13-11-2013 17:19:20 Den dag da Mosehuset blev indviet

Skydning ved stejle vinkler
Skrevet af Hans Henrik Sand @ 14/11 2018

Forleden havde vi i foreningen besøg af en Swarovski repræsentant, der energisk og engageret fortalte om Swarowskis produktion af kikkerter og linsesystemer.

Moderne kikkerter er nu forsynet med tårne, hvorpå man kan klikke og indstille således, at man ikke selv behøver at tænke på, hvordan det nu er, når man f.eks. skal skyde på en vinkel 60gr opad eller nedad.

Der kom fra forsamlingen kom netop et spørgsmål desangående: Hvorfor skal man holde lavt ved skydning på stejle vinkler, eller hvordan er det?

Det gav anledning til en del diskussion blandt de fremmødte.

Svaret fra repræsentanten var, ”at man skal holde lavt, fordi tyngdekraften er en anden, ændrer sig, når man skyder opad eller nedad”.

At man skal holde lavt er korrekt, men forklaringen er helt forkert. Tyngdekraften er naturligvis den samme, hvad enten man skyder opad eller nedad! Eller vandret for den sags skyld. 

Tyngdekraften afhænger kun af massen (som én af tilhørerne ganske rigtigt bemærkede) og kan beregnes som tyngdeaccelerationen gange med massen.

Det gik jeg i pausen også op og sagde diskret til ham, hvad han også indrømmede, men så kom han ikke rigtig mere ind på det.

I anden anledning har jeg på tryk læst ”at tyngdekraften kun virker på bevægelse i vandret retning”, hvilket naturligvis også er helt forkert. Ellers ville ting, der kastes lodret i vejret, jo aldrig komme ned igen. 

Og hvordan er det desuden, når man fra et tårn skal skyde på et stykke vildt, der står næsten lige neden for skydestigen/tårnet? Skal man holde højt eller lavt på dyret?
Lad os først se på vandret skydning, den retning som vi normalt indskyder på:

Et projektil, en baneretning og en tyngdekraft, som virkerlodret nedad mod jorden:

Bemærk, at lige i begyndelsen af projektilets bane, virker tyngdekraften vinkelret på banen. Senere ændrer vinklen sig: Banens retning er mere og mere nedad, men tyngdekraftener stadig lige nedad, og har samme størrelse dvs. man skal tegne pilen med samme længde:                                  
og til sidst rammer projektilet naturligvis jorden.

Vi kigger nu på en bane, der er rettet mod et højtliggende punkt (f.eks. på et bjerg):Tyngdekraften kan nu betragtes som bestående af to dele 

1) en del som er vinkelret på projektilet P 

2) en del som er langs med projektilet, og modsat rettet dette L 

Dvs. man kan danne et rektangel, hvor de to nye pile er siderne og tyngdekraften er diagonal. De to nye pile kan ”erstatte” tyngdekraften..

Nu er det kun P (den vinkelrette del) der bevirker at projektilet afbøjes mod jorden og den del af tyngdekraften er meget jo meget mindre end selve tyngdekraften, eller med andre ord, projektilet når ikke at falde så meget mod jorden som ved vandret skydning.

Holder man så, som ved vandret skydning, ja så rammer man over målet  

Konklusion:

Man skal således holde under målet, altså lavt. Skyder man nu nedad, ja så får man ved nøjagtig samme fremgangsmåde: Den del af tyngdekraften, der bevirker afbøjningen, bliver mindre!

Et godt tysk mundheld: Berg herauf und berg herunter, immer halt drunter! 

Man skal således holde på målet svarende til den vandrette afstand hen til punktet Q Denne afstand afhænger af vinklen man skyder på og afstanden op til punktet Q og kan nemt beregnes. De beregningers resultater er der tabeller over, og de ligger i programmer, som kan købes og lægges i tårnene på kikkerten.

Men når man skyder fra tårn på et dyr som står næsten lige for skydestigen, skal man holde højt! På den korte afstand får de tyngdekraftsforhold, som er beskrevet ovenfor, ingen betydning. Men den korte afstand får her betydning. Vi følger sigtelinien gennem kikkerten, og det er jo den, man har indskudt sin riffel efter. Men centerlinien fra riffelen ligger jo under sigtet fra kikkerten. Holder man så på bladet på siden af dyret, går projektilet jo for lavt, og projektilet kan gå under dyret. Man skal derfor løfte riflen dvs. holde højt! Der er naturligvis andre kræfter, der påvirker projektilet, f.eks luftmodstand som har samme retning som L på tegningen, men er langt større end L, som så og sige ingen betydning har. Og der er kræfter fra vinden og kræfter der skyldes projektilets projektion, og andre. Men jeg har her koncentreret mig om forholdene vedrørende stejlskydning.